Non verbale expressie bepaalt 60% van je effect.

Je wilt iets bereiken in een gesprek. En je wilt krachtig overkomen in een vergadering of overleg.
Bedenk dan dat 60% van het effect dat je wilt bereiken bepaald wordt door je lichaam en niet door je woorden.

Enkele tips:

 1. Sta/zit rechtop met licht hangende schouders
 2. Neem een actieve houding aan. Aan een vergadertafel kun je het best iets over de tafel hellen, gesteund door je armen. Ook als je luistert.
 3. Zoek en houd oogcontact. Vind je dit moeilijk; focus dan op het voorhoofd van je gesprekspartner. Die ervaart dat als oogcontact.
  En voor jou is dat minder bedreigend.  
 4. Ondersteun je betoog met grote maar kalme gebaren. Geen drukdoenerij, dat leidt af.
  Maar blijf wel met je handen/armen in beweging. Dit straal passie uit.  
 5. Hand onder de kin is killing. Dat straalt alleen maar uit: "het interesseert me geen bal wat je zegt...."
 6. Armen over elkaar is niet altijd negatief. Als de rest van de houding actief is, is dit geen probleem. Achteroverleunen en armen over elkaar geeft echter de indruk: "ik ben er niet bij; je kunt zeggen wat je wilt, ik accepteer het toch niet".
 7. Probeer een "geïnteresseerd" gezicht te trekken als je luistert. Wenkbrauwen niet gefronst.
 8. Let eens op je gesprekspartners de komende tijd. En leer welke houding bij  jou prettig overkomt en welke niet.  
 9. Constateer je een afwijzende of afwezige houding bij je gesprekspartner? Spreek hem/haar er op aan. Bijvoorbeeld: "ik heb de indruk dat ik niet duidelijk genoeg ben. Klopt dat?"
 10. Blijf jezelf. geforceerde lichaamstaal geeft óók een fout signaal.   
Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders