Voorbeelden van onze aanpak.

 

  • Glastuinbouwondernemer. Begeleiding directie en middenkader. Opzet organisatiestructuur en functieomschrijvingen.

  • Groot MKB bedrijf. Voor het MT.  Individueel zelfassessment met de Birkman methode. Daarna groepscoaching en training "Coach de Coach" (hoe stuur ik mijn lager kader aan).

  • Klein MKB-bedrijf. Begeleiden directeur-eigenaar bij het opleiden en begeleiden van zijn personeel. En vooral: hemzelf léren om taken los te laten. Zodat hij zich kan richten op strategie, innovatie en acquisitie.  Want daar  ligt zijn meerwaarde. Juist in deze crisistijd.

  • MT van een middelgroot, groeiend, MKB-bedrijf. Verbeteren van de onderlinge communicatie en openheid met de Birkman methode én feedback-trainingen.

  • Bemiddeling tussen twee eigenaren.Broers van elkaar. Al snel de conclusie getrokken dat de wonden te diep zaten om nog geheeld te kunnen worden. Free Launch heeft hen begeleid bij het trekken van deze conclusie, de acceptatie ervan en de "rouwverwerking" daarna.

  • Middelgroot, groeiend MKB-bedrijf. Opzetten van een gesprekscyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Intrainen van vaardigheden om deze gesprekken goed te kunnen voeren.

  • Begeleiden van de directie van een middelgroot MKB-bedrijf bij het opstellen van missie, visie, meerjarenstrategie en formuleren van korte en lange termijn doelstellingen.

  • Verzorgen van communicatietrainingen, trainingen gesprekstechniek, beurstrainingen en veel andere trainingen. Op maat gemaakt voor onze opdrachtgevers.  


Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders