Vaardigheidstrainingen (individueel/teams)

Persoonlijke effectiviteit,  of die van een team, kan ondersteund worden als je bepaalde vaardigheden "onder de knie" hebt. 
Onze trainers helpen graag om die vaardigheden te ontwikkelen.
Ondanks dat we altijd maatwerk leveren, hebben we hieronder enkele voorbeelden van veel uitgevoerde trainingen:

 1. Aansturen van personeel.
  Het antwoord op de vraag "hoe krijg ik ze zover?" wordt in deze training uitvoerig uitgewerkt. Na afloop hebben de deelnemers vaardigheden onder de knie om het personeel efficiënter aan te sturen, zonder dat je de "bullebak" uit moet hangen.

 2. Communicatie en gesprekstechnieken.
  Het eerste wat de deelnemers leren is dat elk gesprek een doel heeft. "Wat wil je bereiken?" is dan ook een veel gebruikte zin in deze training. De deelnemers leren hoe ze een gesprek moeten vormgeven. Hoe ze informatie kunnen vergaren door een goede vraagstelling. Hoe ze mededelingen kunnen inbrengen. En hoe ze een gesprek af kunnen sluiten met afspraken. Dit alles door érg veel te oefenen.

 3. Praktische gesprekstechnieken.
  Hoe richt ik mijn jaarlijkse gespreksrondes effectief in? Hoe voer ik een goed functioneringsgesprek? Hoe zorg ik dat het gesprek een twee-richtingen gesprek wordt? Hoe voer ik een goed beoordelingsgesprek? Of een sollicitatiegesprek? Of een slecht-nieuws gesprek.  Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in deze training.
   
 4. Feed back geven.
  Hoe zeg ik op een vriendelijke, maar duidelijke manier tegen een medewerker of collega dat ik graag andere gedrag zou willen zien. Kortom: hoe geef ik Feed-Back zonder iemand te kwetsen? Maar wel duidelijk! De toepassing wordt praktisch geoefend.
    
 5. Tijd winnen.
  Gegarandeerde tijdwinst van 3 tot 4 uur per week. Dat is het resultaat van deze training. Tijd die je kunt besteden aan belangrijke zaken, zoals het onderzoeken van nieuwe kansen (strategie). Het bedenken van nieuwe producten of toepassingen (innovatie). Of aan je gezin of aan sport. Waarom niet?

 6. Delegeren is een vak, géén kunstje.
  Delegeren is niet: taken over de heg kieperen en dan maar hopen dat ze goed uitgevoerd worden! Delegeren vereist een goede voorbereiding, opleiden van je personeel, daarna begeleiden van je personeel en vervolgens pas delegeren. Maar wél blijven controleren.
  Op een praktische wijze, en aan de hand van concrete voorbeelden uit de eigen praktijk, wordt geleerd hoe situationeel leiding gegeven moet worden om uiteindelijk te kunnen delegeren.
    
 7. Verkoop-effectiviteit.
  Een praktische verkooptraining. gebaseerd op je eigen ervaring. Waarin we de verkooptechnieken "werkende weg" aanleren.

 8. Rendement uit een beurs.
  We beginnen met de vraag: "welk doel willen we bereiken?" Als die beantwoord is gaan we met het beursteam aan de slag om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken. 
  Via nagespeelde beurssituaties leert de standbemanning "werkende weg" hoe ze doelstellingen kan realiseren.  

Dit is slechts een greep uit ons "assortiment". Neem contact op met ons voor uw concrete vraagstukken.  

     Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders