Blijf problemen met medewerkers vóór!

Heel vaak komen wij in beeld als er een stevige escalatie heeft plaatsgevonden. Het lijmen van brokstukken kost dan véél meer inspanning dan nodig.

Het is vaak beter om beginnende problemen met medewerkers te voorkómen.

Ons product daarbij is "preventief coachen". Drie maal per jaar hebben we een korte, intensieve coachingsbijeenkomst met elk individueel lid van het leidinggevend kader. We bespreken zijn/haar vraagstukken op het gebied van aansturing van zijn/haar personeel. We geven gerichte adviezen hoe hij/zij zaken beter kan aanpakken. En ook leren we uw manager om zélf preventief coachen te kunnen toepassen.  Indien nodig, zetten we, in overleg, een diepgaander begeleidingstraject in.
Het voordeel:  problemen worden in de kiem gesmoord. Waardoor minder irritaties en fricties zullen ontstaan  En uiteindelijk levert het kostenbesparing op in de vorm van tijd en geld.

Interessant?  Neem conatct op met info@freelaunch.nl voor een vrijblijvend voorstel.    

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders