Medewerker- en Team-Analyse.

Concreter kan het bijna niet. 

Uw team werkt zélf aan een concreet verbeterplan op basis van een zelf uitgevoerde analyse.

Onder begeleiding van een coach worden, aan de hand van individueel gemeten scores, de pijnpunten in een team inzichtelijk. Het team gaat vervolgens zélf aan de slag om een concreet verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Het resultaat wordt later daarna, als de verbeteringen zijn geïmplementeerd, nogmaals gemeten.

Op basis van de ervaringen tot nu toe is duidelijk dat deze methode leidt tot een betere implementatie van ontwikkelstappen. Er ontstaat ook méér blijvende openheid tussen teamleden. En zelfcorrectie bij terugval of afwijking van het ontwikkeltraject via open feed-back wordt gemeengoed.  

Lees meer in deze hand-out


Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders