Focus op bedrijfsleiders

Open je vizier.
De wereld is zoveel groter dan de tuinbouwwereld. En er is zóveel te leren van andere bedrijven buiten onze sector.  Op het gebied van management. Maar ook op het gebied van innovaties, marketing, motiveren van personeel, lean werken, "scrumming"; noem maar op. 


Frisse ideeën opdoen.
Dat is de doelstelling van "Focus op bedrijfsleiders": Nieuwe, frisse ideeën opdoen bij andere bedrijven. Leren van ervaringen van andere managers. In heel andere branches. En vervolgens daar onze graantjes van meepikken om in onze eigen bedrijven toe te kunnen passen.  

Hoe werkt Focus op Bedrijfsleiders?
Met een groep van maximaal 12 bedrijfsleiders van glastuinbouwbedrijven bezoeken we 5x per jaar een interessant bedrijf buiten onze sector. Vaak themagericht. Denk bijvoorbeeld aan thema's als "zelfsturende teams", "lean en agile werken" , inzet van social media bij werving en binding van personeel... etc. 

Als vergoeding voor de organisatie door Free Launch T&C wordt, middels een jaarabonnement,  een bijdrage van € 625,-- berekend voor 5 bijeenkomsten. Hieruit worden de organisatiekosten én de vergoeding voor de gast-bedrijven betaald. 

Enkele voorbeelden:

1.  Met Westland Advocaten spraken we over de juridische ins en outs rondom inhuur, payroll, uitzendwerk en ZZP-ers.

2.  Het automatiseringsbedrijf Veneco leerde ons hoe zelfsturende teams werken in een Lean werkmilieu.

3.  RAAAK payrolling gaf ons inzicht in de toekomstverwachting rondom payrolling.

4.  Bij JEM-ID leerden we over het motiveren van medewerkers door verantwoordelijkheden te delegeren, door zelfstandigheid te creëren en hoe een prettige werksfeer stimulerend werkt op de binding met je bedrijf.

5.  Met Rabobank Nederland hebben we gestoeid met toekomstscenario’s voor onze tuinbouwsector.

6.  Het bedrijf Social Lane gaf ons inzicht in de mogelijkheden van social media voor werving, maar ook voor binding van personeel.

7.  Futurum Proof leerde ons om stressmanagement toe te passen voor onszelf en onze medewerkers. 
     Ter signalering en voorkoming van stress.


Interesse om aan te sluiten? 
Mail naar Info@freelaunch.nl onder vermelding van je contactgegevens. 
Vermeld ook: Focus op bedrijfsleiders. 

    


 

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders