Opvulwoordjes en persoonlijkheid

Lasserna, Seih en Pennebaker van de universiteit van Austin (Texas, USA) hebben onderzocht welke mensen vaak opvulwoordjes gebruiken. Opvulwoordjes zijn woorden die gebruikt worden op te pauzeren. "Ehhhhh", "hmmmmm" , "mmmm", "je weet wel", "je begrijpt wel wat ik bedoel"  
In hun onderzoek kwam naar voren dat, met name deze laatste twee groepen woordjes méér gebruikt worden door mensen met veel structuur in hun persoonlijkheid. Én mensen die erg op detail zijn gericht. Kortom mensen die erg contentieus zijn. En dus tijd nodig hebben om beslissingen te nemen óf om structuur te brengen in hun werk. De pauzes hebben ze nodig om gedachten te ordenen of  informatie te verwerken.

Herken je dit bij collega's?  Geef hen de ruimte om na te denken. Doseer je informatie. Wees niet te gehaast. Controleer na informatievoorziening of de informatie ontvangen én verwerkt is. Hoe?  Door de ontvanger (je collega) te laten herhalen wat jij aan informatie hebt overgebracht.
Dat is juist voor mensen met hoge structuurscores en op detail gerichte besluitvorming érg belangrijk

Meer informatie:  Article   

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders