Meetbaar resultaat met uw managementteams.

Het zal vast herkenbaar zijn: U hebt geïnvesteerd in een training voor uw managementteam. Na de training is iedereen enthousiast! En na enkele maanden vervalt iedereen in zijn/haar oude gedrag en vraagt u zich af: "wat heb ik nu bereikt?".

De Medewerker-/Team-Analyse (MA/TA)  van Free Launch is anders. Allereerst wordt het gebaseerd op een uitgebreide 0-meting. Een uitgebreide analyse van de mening van een medewerker hoe hijzelf/zijzelf tegen zaken aankijkt én hoe hij/zij verwacht dat het team dat doet. Dit wordt cijfermatig vastgelegd. Op basis van een analyse wordt een gericht actieplan opgesteld door het team zelf.   Na implementatie wordt na een tijdje de 1-meting uitgevoerd.
Zo wordt meetbaar inzichtelijk welk resultaat behaald is.
Lees meer over de MA/.TA.

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders