De Niet Genomen Weg

In het programma "Zomergasten" liet gast Wouter Bos een geluidsfragment horen van het gedicht "De Niet Genomen Weg" van Robert Frost (1874-1963). Het had hem bijzonder geïnspireerd bij het maken van keuzes in het leven.
Laat je ook meenemen in deze prachtige overweging. Want staan we niet allemaal op deze splitsing?
Videofragment Robert Frost: The Road Not TakenThe Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,

Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Robert Frost (1874-1963)

                                                                                          


De Niet Genomen Weg                             


Twee wegen scheidden
In een geel woud,
En sorry, ik kon niet beiden volgen.
Lang stond ik, als eenzame reiziger,
En keek er één af, zo ver als ik kon
Tot waar hij afboog in het kreupelhout;

Toen nam ik de andere, die niet beter leek
En misschien maakte ik de beste keuze.
Want er was gras, dat betreden wilde worden,
Alhoewel, door de passanten
Beiden ongeveer hetzelfde waren betreden.

En die morgen lagen beiden bedekt
Met niet zwart betreden bladeren.
Oh, ik bewaarde de eerste voor een andere dag!
Maar wetend dat een weg ergens heenleidt
Twijfelde ik of ik ooit terug zou komen.

Ik zal dit vertellen met een zucht,
Ergens, eeuwen en eeuwen later.
Twee wegen scheidden in een woud, en ik,
Ik nam de minst bewandelde weg
En dát maakte het verschil!

 Robert Frost (1874-1963)                                                               


 
 

Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders