Blijf kapitein op je schip

Door: Ing. Peter Smulders ab
Peter begeleidt MKB-ondernemers en hun medewerkers bij de professionalisering
van hun werk.

 

Tijd om weer kapitein te worden?
Stel u voor… Een schip, midden op zee. De stormwind zweept
de golven hoog op. Het schip wordt heen en weer geslingerd over hoge
golftoppen. Het kraakt en piept.

De stuurman tracht hulpeloos nog enigszins een richting te bepalen. Niemand is
er die de koers uitzet, richting een veilige haven. Niemand is er die de
leiding neemt. En de kapitein? Die heeft het te druk. Met het aansturen van de
technici in de machinekamer, met het helpen bij het vasthouden van de kasten in
de kombuis, met het vastsjorren van losgeslagen kisten, met... met van alles...

Stel u voor… uw eigen bedrijf. Midden in een crisis. Het
aantal opdrachten loopt drastisch terug; de prijs staat onder druk. Het is alle
hens aan dek om die orders, die wel binnengehaald zijn, te verwerken. Want er
is minder personeel. En ú bent druk met
brandjes blussen. Soms zelfs met “werk aan de band”. Natuurlijk, daar bent u
goed in.

Maar wie bepaalt de koers? Wie benut zijn netwerk om nieuwe kansen aan te
boren, wie ontwikkelt nieuwe producten of diensten? Wie gaat actief orders
binnenhalen?

Kortom: Wie is de kapitein?

Ik mocht laatst een bedrijf begeleiden waar deze problematiek speelde. Directeur-eigenaar was
Teun. In dit geval is de naam fictief natuurlijk.  Alles, maar dan ook écht álles wat er in het
bedrijf gebeurde liep via Teun. Van uitvoering van grote projecten tot de
aanschaf van toiletrollen. Niets kon zonder hem. Elke avond zat Teun
berekeningen na te kijken, werk te controleren, werk voor te bereiden etc. etc.
Zijn medewerkers durfden niets meer zelfstandig beet te pakken. Ze kwamen met
elk wissewasje bij hem, zodat ze zeker wisten dat hij achteraf geen commentaar
zou kunnen leveren. Onzekerheid was troef.

Teun zat zuchtend tegenover me…… “Ik heb tijd tekort…. En het gaat slecht met
het bedrijf. Ik kán niet meer harder werken. En het personeel kan ook niets
zelfstandig oplossen. Elk moment komen ze met vragen bij me”.

“Je bent zelf de bron van je succes, maar ook van je
ellende…” is vaak mijn openingszin in dit soort situaties. Toen ik dat
statement voor hem neerlegde schrok Teun daarvan. “Ik?” was zijn reactie. “Maar
de markt, de crisis, m’n personeel, de banken…”.

“Jij bent kapitein van dit schip. Dus die rol is voor jou” was mijn reactie.

Om een lang verhaal kort te maken….. Teun had eigenlijk geweldige vakmensen in
dienst. Die bekwaam waren om taken zelfstandig beet te pakken. En natuurlijk,
dat vergde tijd en begeleiding. Vooral door Teun zélf. Wat nog het moeilijkste
was voor Teun? Het loslaten van uitvoerend werk. Want hij kon dat goed, efficiënt
en hij vond het leuk. Maar daar lag zijn meerwaarde niet. Teun begon langzaam
weer nieuwe ideeën te ontwikkelen, nieuwe kansen te zien, de koers te bepalen.
De rol van kapitein op zich te nemen. En daar kom je een crisis mee door!

Bent ú al terug in de rol van kapitein?

(c) Freelaunch 2013
Copyright 2021 Freelaunch | Site By Bram Smulders