De Birkman methode voor teams

Samenwerken. Sámen wérken.

Een groepsresultaat of teamprestatie is het resultaat van samenwerkende mensen. Ieder met hun eigen kwaliteiten, interesses, ervaringen en achtergronden. Wat zou het mooi zijn om die menselijke eigenschappen van elk teamlid objectief in kaart te brengen. Zodat je ieder teamlid kunt inzetten waar hij of zij het beste tot ontplooiing komt. En ieder teamlid maximaal bij kan dragen aan de teamprestatie.

De Birkman methode biedt die mogelijkheid.
Gebaseerd op de individuele Birkman rapportages van elk teamlid, kan de Birkman methode (management-) teams helpen het menselijk kapitaal van de leden optimaal in te zetten.
Het resultaat is concreet, meetbaar en blijvend. Namelijk, een verbeterde output, minder miscommunicatie en minder stress. Bovendien leert de praktijk dat er meer laagdrempelige openheid ontstaat naar elkaar toe. De ervaring leert dat teamleden na deze training zaken éérder met elkaar uitspreken.  

Kortom: Een training met de Birkman methode: een beperkte investering voor een blijvend professioneel resultaat.

Je leest meer informatie in de handout "Groepsprocessen met de Birkman methode"

 

Copyright 2018 Freelaunch | Site By Bram Smulders